PRENOS VLASNIŠTVA

 

 

Kod nas možete dobiti potrebne informacije i savete u vezi prenosa vlasništva i registracije vašeg vozila.
"TAKI" d.o.o. na jednom mestu obavlja sve poslove
po sistemu ključ u ruke.

Sastavljanje kupoprodajnih ugovora, plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kao i odjava vozila.